• youtube
  • facebook

Khách quốc tế đến Gia Lai tăng 30%

Trong 6 tháng đầu năm, có khoảng 330.000 lượt khách du lịch đến Gia Lai, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 53% kế hoạch năm 2018.

Trong đó, khách nội địa 322.300 lượt, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái; khách quốc tế 7.700 lượt, tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Khách do các điểm du lịch phục vụ ước 200.600 lượt, cơ sở lưu trú đạt 126.500 lượt, khách quốc tế nhập cảnh tại Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh ước 2.900 lượt. Tổng nguồn thu từ hoạt động du lịch đạt 132 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2017, bằng 44% kế hoạch năm.

Ảnh internet

Ảnh internet

 

Toàn tỉnh hiện có 9 doanh nghiệp lữ hành; 79 cơ sở lưu trú với 2.013 buồng (trong đó có 54 khách sạn xếp hạng 1-4 sao, chiếm 68,4%).

create

Phương Linh / baogialai.com.vn