• youtube
  • facebook

Chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2018 -2019 tỉnh Đắk Lắk

Sở Giáo Dục & Đào Tạo tỉnh Đắk Lắk đã công bố chính thức điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2018-2019 của tất cả các trường trên toàn tỉnh.

Dưới đây là danh sách công bố điểm chuẩn trúng tuyển lớp 10 tại tỉnh Đắk Lắk năm 2018:

Điểm chuẩn vào trường THPT DTNT N' Trang Lơng 2018

Điểm chuẩn vào trường THPT Chuyên Nguyễn Du 2018

Danh sách công bố điểm chuẩn trúng tuyển lớp 10 tại tỉnh Đắk Lắk năm 2017:

create

Pham Nu / Tin Nhanh Online