• youtube
  • facebook

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tập huấn công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính năm 2018

Từ 2 – 3/10/2018, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tập huấn công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính năm 2018 cho Chỉ huy và cán bộ, nhân viên chuyên môn của các Đồn và Tiểu đoàn Biên phòng trong Bộ đội Biên phòng tỉnh. Trung tá Nguyễn Minh Tuyên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.

Trong 2 ngày các đại biểu được tập trung nghiên cứu, quán triệt và hướng dẫn thực hiện các nội dung về công tác hậu cần, kỹ thuật và công tác tài chính. Trong đó, công tác hậu cần tập trung hướng dẫn các chế độ tiêu chuẩn quân trang năm 2018, công tác dự trữ lương thực thực phẩm sẵn sàng chiến đấu, công tác tổ chức và thực hành chế biến nấu ăn tại bếp đơn vị; hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với quân nhân tại ngũ theo quy định của Pháp luật về bảo hiểm y tế.

Trung tá Nguyễn Minh Tuyên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tập huấn.

Trung tá Nguyễn Minh Tuyên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tập huấn.

Đối với nội dung tập huấn công tác kỹ thuật, hướng dẫn hệ thống sổ sách, bảo quản, bảo dưỡng vũ khí đạn sẵn sàng chiến đấu, công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, đặc biệt, các đơn vị được hướng dẫn sử dụng dụng cụ tháo lắp đạn K56, đây là dụng cụ tháo lắp theo mô hình sáng kiến của Đại úy Đậu Phương Hoàng, trợ lý Quân khí, Phòng Kỹ thuật, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk nhằm rút ngắn thời gian tháo và lắp đạn trong huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu.

Đối với công tác tài chính, các đại biểu được hướng dẫn về hóa đơn điện tử; phổ biến một số văn bản mới về công tác tài chính và thống nhất nội dung hạch toán kế toán cấp phân đội.

Ban tổ chức kiểm tra, chấm điểm nội dung thực hành chế biến nấu ăn.

Ban tổ chức kiểm tra, chấm điểm nội dung thực hành chế biến nấu ăn.

Đây là đợt tập huấn gắn lý thuyết và thực hành nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí hậu cần, kỹ thuật và tài chính Đồn Biên phòng, đồng thời quản lý, khai thác tốt các nguồn lực của đơn vị, phát huy thế mạnh tại chỗ, đảm bảo kịp thời mọi mặt hậu cần – kỹ thuật – tài chính cho nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

create

Nguyễn Ngọc Lân / daklak.gov.vn