• youtube
  • facebook

Đắk Lắk: Thường trực HĐND tỉnh triển khai nhiệm vụ tháng 10/2018

Chiều 8/10, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm đánh giá kết quả công tác tháng 9 và triển khai nhiệm vụ tháng 10/2018. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Vĩnh Cảnh chủ trì phiên họp.

Quang cảnh phiên họp

Quang cảnh phiên họp

Trong tháng 9/2018, Thường trực HĐND tỉnh đã triển khai và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm đề ra như: thường xuyên đôn đốc, giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành; xem xét, giải quyết 8 vấn đề phát sinh giữa 02 kỳ họp theo đề nghị của UBND tỉnh; duy trì mối quan hệ phối hợp công tác giữa Thường trực, các Ban của HĐND tỉnh với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các cơ quan hữu quan; thường xuyên theo dõi việc thực hiện chính sách, pháp luật của các ngành, địa phương qua đó có ý kiến đề xuất với các cơ quan chức năng về những vấn đề gây bức xúc tại địa phương.

Bên cạnh đó, việc xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân định kỳ được Thường trực HĐND tỉnh duy trì, đảm bảo đúng quy định. Trong tháng 9/2018, Thường trực HĐND tỉnh đã tiếp nhận 25 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân, qua đó đã chuyển 14 đơn đến các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết, lưu 11 đơn do không đủ điều kiện xử lý.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Vĩnh Cảnh phát biểu tại phiên họp

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Vĩnh Cảnh phát biểu tại phiên họp

Tại Phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh đã thông qua nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa IX, dự kiến tổ chức vào đầu tháng 12/2018. Tại Kỳ họp này, UBND tỉnh sẽ trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua 21 Tờ trình, dự thảo Nghị quyết, 26 Báo cáo, Thông báo.

Trong tháng 10/2018, Thường trực HĐND tỉnh tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: tiếp tục đôn đốc, giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh, việc thực hiện chính sách, pháp luật trên địa bàn; hoàn thành và tổng hợp báo cáo kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật về quản lý sản xuất, kinh doanh giống và vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; tổ chức giám sát về tình hình đầu tư công trên địa bàn tỉnh; tổ chức và ban hành kết luận phiên giải trình của Thường trực HĐND tỉnh về trách nhiệm quản lý Nhà nước trong công tác quản lý, sử dụng tài sản công và công tác thu hút, xúc tiến đầu tư trên địa bàn; chỉ đạo rà soát, dự kiến các nội dung trình Kỳ họp thứ 7 và chuẩn bị cho công tác lấy phiếu tín nhiệm đối với những người do HĐND tỉnh bầu; tham dự Hội nghị giao ban Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên tại Kon Tum; thực hiện công tác tiếp công dân định kỳ, tiếp nhận, xử lý đơn, thư của công dân.

create

Minh Huệ / daklak.gov.vn