• youtube
  • facebook

Giám sát tình hình thực hiện đầu tư công trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2015-2017

Chiều 29/10, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh về tình hình thực hiện đầu tư công trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2015-2017. Ông Nguyễn Ngọc Những – Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, Phó Trưởng Đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.

Quang cảnh buổi làm việc

Quang cảnh buổi làm việc

Báo cáo tại buổi làm việc cho biết, trong giai đoạn 2015-2017, tổng nguồn vốn đầu tư đã phân bổ trên địa bàn gần 9.186 tỷ đồng, trong đó ngân sách địa phương gần 4.246 tỷ đồng, ngân sách Trung ương gần 1.896 tỷ đồng, nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi hơn 325 tỷ đồng, nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ hơn 1.227 tỷ đồng, nguồn vốn ODA hơn 840 tỷ đồng và nguồn vốn đầu tư các Chương trình mục tiêu quốc gia hơn 650,8 tỷ đồng. Trong giai đoạn 2015-2017, tỉnh Đắk Lắk đã thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, điều chỉnh tổng mức đầu tư 144 dự án với tổng mức đầu tư hơn 5.582 tỷ đồng, qua đó đã bố trí gần 772 tỷ đồng để thực hiện dự án.

Thời gian qua, mặc dù nguồn vốn đầu tư còn hạn chế song đã từng bước được thực hiện hợp lý theo các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển trọng tâm, qua đó phát huy tác dụng tích cực trong việc thúc đẩy phát triển KT-XH, góp phần xóa đói giảm nghèo và đảm bảo QP-AN địa phương. Các nguồn vốn chủ yếu tập trung đầu tư cho phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật, phúc lợi công cộng, đảm bảo an sinh xã hội, phát triển sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và nhân dân, phát triển công nghiệp, giao thông, thủy lợi trên địa bàn.

Ông Võ Ngọc Tuyên – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu tại buổi làm việc

Ông Võ Ngọc Tuyên – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu tại buổi làm việc

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc huy động nguồn vốn đầu tư, đặc biệt là nguồn vốn ODA của tỉnh thời gian qua còn hạn chế, số lượng các nhà tài trợ cho tỉnh còn khá khiêm tốn; việc phân bổ các nguồn vốn đầu tư còn chậm, đặc biệt là nguồn vốn đầu tư các Chương trình mục tiêu quốc gia; quá trình lập kế hoạch, giao kế hoạch, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn và hàng năm còn kéo dài, làm chậm quá trình triển khai…

Tại buổi làm việc, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị HĐND tỉnh tiếp tục tăng cường công tác giám sát, phối hợp với chính quyền các cấp để thực hiện các nguồn vốn đầu tư; giám sát các chủ đầu tư trong việc triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn; giám sát công tác quản lý và chi phí sửa chữa các dự án, công trình sau đầu tư; giám sát việc quản lý tải trọng các phương tiện giao thông đường bộ lưu thông trên địa bàn tỉnh; đề nghị HĐND tỉnh, UBND tỉnh tiếp tục quán triệt đến các đơn vị đầu tư trên địa bàn thực hiện nghiêm Chỉ thị số 08/CT-UBND, ngày 13/4/2017 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh hoạt động đấu thầu trên địa bàn tỉnh…

Ông Nguyễn Ngọc Những – Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, Phó Trưởng Đoàn giám sát phát biểu kết luận buổi làm việc

Ông Nguyễn Ngọc Những – Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, Phó Trưởng Đoàn giám sát phát biểu kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Ngọc Những – Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, Phó Trưởng Đoàn giám sát đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư sớm tham mưu UBND tỉnh ban hành tiêu chí cụ thể trong việc triển khai đầu tư các dự án, công trình trên địa bàn nhằm phân bổ hợp lý nguồn vốn đầu tư; đẩy nhanh tiến độ phân bổ nguồn vốn đầu tư các Chương trình mục tiêu quốc gia; tăng cường các hoạt động huy động vốn đầu tư đồng thời quản lý, phân bổ, sử dụng nguồn vốn hợp lý nhằm đáp ứng hiệu quả nhu cầu trên từng lĩnh vực, địa bàn; chủ động, tích cực phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội trong lĩnh vực quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư nhằm tránh tình trạng đầu tư dàn trải, gây lãng phí.

create

Minh Huệ / daklak.gov.vn