• youtube
  • facebook

Hội nghị tập huấn Luật Thủy sản 2017 và các văn bản dưới Luật liên quan

Sáng 30/11, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Tổng cục Thủy sản – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức tập huấn Luật Thủy sản 2017 và các văn bản dưới Luật liên quan.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Mai Trọng Dũng phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Mai Trọng Dũng phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn.

 

Tham dự hội nghị tập huấn có đại diện các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và một số sở, ngành, đơn vị liên quan đến công tác quản lý nhà nước về thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Bà Phan Thị Huệ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra thuộc Tổng Cục Thủy sản phổ biến Luật Thủy sản 2017.

Bà Phan Thị Huệ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra thuộc Tổng Cục Thủy sản phổ biến Luật Thủy sản 2017.

Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn sẽ được phổ biến Luật Thủy sản 2017 và một số văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành Luật như: Nghị định hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Thủy sản và biện pháp thi hành Luật Thủy sản; Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Thủy sản; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về đối tượng thủy sản nuôi chủ lực; Thông tư quy định việc cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản; Thông tư hướng dẫn về Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản …  

Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn.

Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn.

 

Luật Thủy sản 2017 được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 21/11/2017 tại Kỳ họp thứ 4 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019 nhằm thay thế cho Luật Thủy sản 2003 đã phát sinh nhiều hạn chế, bất cập. Cụ thể, một số quy định của Luật Thủy sản 2003 đã không còn phù hợp với các Luật mới được Quốc hội thông qua có liên quan đến lĩnh vực thủy sản và chưa theo kịp với sự phát triển nhanh chóng của ngành thủy sản như:  Quy định về quy hoạch, quản lý và phát triển nguồn lợi thủy sản; điều tra nghiên cứu nguồn lợi thủy sản; quản lý đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; quản lý hoạt động thả phóng sinh, thả tái tạo nguồn lợi thủy sản; quản lý giấy phép khai thác thủy sản, đăng kiểm tàu cá … Bên cạnh đó, một số quy định mới của các Điều ước quốc tế về thủy sản đòi hỏi phải sửa đổi Luật Thủy sản cho phù hợp như Hiệp định về các biện pháp của quốc gia có cảng; quy định về chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định …

 

create

Tuấn Hải / daklak.gov.vn