• youtube
  • facebook

Huyện Buôn Đôn: Tập huấn công tác xử lý vi phạm hành chính năm 2018

Ngày 27/11, UBND huyện Buôn Đôn tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác xử lý vi phạm hành chính năm 2018. Tham gia lớp tập huấn có trên 60 học viên là các cán bộ, công chức tham mưu công tác xử lý vi phạm hành chính tại các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan; lãnh đạo, Trưởng, Phó Quân sự, Công an, công chức Văn phòng – Thống kê, Tư pháp - Hộ tịch; Địa chính – Xây dựng của UBND các xã.

ại buổi tập huấn, các đại biểu được nghe báo cáo viên của Sở Tư pháp giới thiệu những nội dung cơ bản về Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; hướng dẫn các kỹ năng xác định hành vi phạm hành chính; xác định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế hành chính; các trình tự, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế hành chính; cách xử lý tang vật, phương tiện vi phạm theo quy định của pháp luật…

Các đại biểu tham dự lớp tập huấn

Các đại biểu tham dự lớp tập huấn

Bên cạnh đó, báo cáo viên cũng dành thời gian để các học viên thảo luận, trao đổi những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tế xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế hành chính tại đơn vị, địa phương để được giải thích, hướng dẫn xử lý.

Thông qua lớp tập huấn nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ, công chức phụ trách, tham mưu công tác xử lý vi phạm hành chính những kiến thức cơ bản pháp luật về xử lý vi phạm hành chính từ đó nâng cao hiệu quả công tác quản lý, tham mưu xử lý vi phạm hành chính ở các cơ quan, đơn vị và UBND các xã trên địa bàn huyện; đảm bảo việc giải quyết, xử lý các vi phạm hành chính đúng quy định của pháp luật góp phần tích cực vào việc giữ gìn trật tự, kỷ cương, ổn định.                       

create

Quốc An / daklak.gov.vn