• youtube
  • facebook

Kỳ họp thứ Bảy HĐND tỉnh: Miễn nhiệm và bầu bổ sung một số chức danh

Trong phiên làm việc chiều ngày 04/12, Kỳ họp thứ Bảy, HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa IX đã tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung một số chức danh.

Các đại biểu biểu quyết miễn nhiệm …

Các đại biểu biểu quyết miễn nhiệm …

 

Cụ thể, các đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành biểu quyết miễn nhiệm Chánh Văn phòng HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Nguyễn Đình Viên  - nguyên Chánh Văn phòng HĐND tỉnh (được điều động nhận công tác khác); miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với bà H’ Lim Niê - nguyên Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (được điều động nhận công tác khác) và ông Y Quang Siu – nguyên Chánh Thanh tra tỉnh (nghỉ hưu theo chế độ).

… và bỏ phiếu bầu các chức danh.

… và bỏ phiếu bầu các chức danh.

 

Bằng hình thức bỏ phiếu kín, Kỳ họp đã bầu bà Tô Thị Tâm, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội giữ chức danh Chánh Văn phòng HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021; bầu bổ sung ông Nguyễn Hoàng Giang – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, ông Thái Hồng Hà - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ông Nguyễn Minh Huấn – Chánh Thanh tra tỉnh là Ủy viên UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Toàn cảnh phiên làm việc chiều ngày 04/12

Toàn cảnh phiên làm việc chiều ngày 04/12

 

Cũng trong phiên làm việc này, Kỳ họp đã nghe đại diện UBND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh trình bày các Tờ trình, Báo cáo thẩm tra và dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn điều chỉnh quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016; phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017; Quy định về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi đối với công trình thủy lợi sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh ; kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019  … 

create

Hồng Mong - Tuấn Hải / daklak.gov.vn