• youtube
  • facebook

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW về tiếp tục xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới

Sáng 02/11, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới. Dự Hội nghị có các đồng chí Êban Y Phu – Bí thư Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương; Văn phòng Trung ương Đảng; các Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo cấp ủy, UBND tỉnh, Sở, ngành.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X), từ năm 2008 đến nay, tỉnh Đắk Lắk đã đầu từ ngân sách chi cho nhiệm vụ quốc phòng, an ninh 1.997 tỷ đồng; triển khai được 384 mô hình quần chúng, tự quản; thành lập 1.259 tổ dân phòng, 2.623 tổ hòa giải, 2.476 tổ dân vận, 2.380 tổ an ninh nhân dân. Các cấp, ngành đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng, củng cố mới 38 chi bộ thôn, buôn; kiện toàn 124 chi bộ quân sự cấp xã có cấp ủy. Tỷ lệ phường, thị trấn vững mạnh về quốc phòng - an ninh đạt 84,5%, trong đó có 70,6% xã phường, thị trấn vững mạnh; hoạt động đối ngoại được quan tâm tổ chức thông qua cuộc hội đàm cấp tỉnh, giao lưu nhân dân...

Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh báo cáo tình hình thực hiện xây dựng khu vực phòng thủ

Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh báo cáo tình hình thực hiện xây dựng khu vực phòng thủ

Bên cạnh đó, cấp ủy đảng các cấp luôn tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật, bảo đảm giữ vững sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối, toàn diện về mọi mặt đối với nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ ở địa phương. Do đó, số đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ 5.870 tăng trên 20%, đảng viên trong lực lượng dự bị động viên 2.375/18.921 đạt 12,6%. Công tác tuyển quân hàng năm đạt 100% kế hoạch với 29.450 chỉ tiêu hoàn thành. Hằng năm, tỉnh luôn tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã đạt từ 25% đơn vị trở lên, cấp huyện 3% đơn vị trở lên. Tính đến nay tỉnh đã đầu tư ngân sách 49,1 tỷ đồng để xây dựng 48 công trình chiến đấu, tập trung trên những địa bàn trọng yếu, khu vực biên giới. Có 157/184 Ban chỉ huy quân sự cấp xã có trụ sở làm việc, tăng 53,8% so với năm 2008.

Bí thư Tỉnh ủy Êban Y Phu phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Bí thư Tỉnh ủy Êban Y Phu phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Nhiều tham luận tại Hội nghị tập trung phân tích hạn chế trong thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW như: Công tác tuyên truyền pháp luật chưa được đổi mới, vai trò phối hợp của cơ quan chức năng với địa phương chưa tích cực. ..Vì vậy, các ngành, địa phương đề xuất Tỉnh ủy tiếp tục quan tâm vấn đề trọng tâm như: Chăm lo cho giáo dục xây dựng nền tảng chính trị, tư tưởng, phát huy truyền thống cách mạng của nhân dân các dân tộc lực lượng vũ trang tỉnh; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; đẩy mạnh gắn kinh tế với an ninh – quốc phòng, quy hoạch phát triển kinh tế; xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng; giáo dục nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài, bảo đảm y tế và thực hiện tốt chính sách xã hội; quan tâm tới thế trận phòng thủ, công tác đối ngoại.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh phát biểu tham luận tại Hội nghị

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh phát biểu tham luận tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Êban Y Phu – Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh vai trò xây dựng tỉnh thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình hiện nay là nhiệm vụ quan trọng, tạo sức mạnh tổng hợp trong chiến đấu và tăng độ tin cậy của lực lượng vũ trang. Do đó, yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương và đảng ủy quân sự các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh, trong đó lưu ý một số giải pháp sau: Tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ.

Bí thư Tỉnh ủy Êban Y Phu trao đổi về phương hướng xây dựng phòng thủ vững chắc trong tình hình mới

Bí thư Tỉnh ủy Êban Y Phu trao đổi về phương hướng xây dựng phòng thủ vững chắc trong tình hình mới

Đặc biệt, tập trung chỉ đạo, triển khai chặt chẽ có chất lượng Đề án “Bảo đảm quốc phòng” giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2030; thực hiện tốt Luật Dân quân tự vệ, Pháp lệnh dự bị động viên; tiếp tục chỉ đạo, quan tâm đầu tư xây dựng xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quân sự cấp xã; xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh; thực hiện tốt chỉ tiêu về xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức Đảng, năng lực chỉ huy, quản lý của đội ngũ cán bộ các cấp. Kịp thời có những đề xuất, kiến nghị với Trung ương và Chính phủ, Bộ Quốc phòng về giải pháp triển khai đồng bộ nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ ở giai đoạn tiếp theo.

 

create

Kim Bảo / daklak.gov.vn