• youtube
  • facebook

UBND thành phố Buôn Ma Thuột: Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện công tác tháng 10 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2018

Sáng ngày 06/11/2018, UBND thành phố tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 10 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2018. Ông Vũ Văn Hưng – Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Trong tháng 10/2018, toàn thành phố đã thu hoạch trên 80% diện tích lúa vụ Hè Thu, năng suất bình quân đạt 6,3 tấn/ha, 2.078 ha ngô, năng suất đạt 5,75 tấn/ha;  Tổng thu ngân sách trong tháng đạt 135 tỷ 401 triệu đồng, đạt 91,03% dự toán thành phố và 96,69% dự toán tỉnh giao; Tiếp nhận 184 hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đã lập thủ tục cấp được 135 giấy; Công tác xây dựng nông thôn mới tiếp tục được toàn thành phố quan tâm triển khai thực hiện, đến nay đã cấp phát trên 556 tấn xi măng hỗ trợ để làm đường ngõ xóm cho các xã và phường Khánh Xuân. Ngoài ra thành phố cũng đặc biệt quan tâm chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt đối với UBND các xã, phường trong việc kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, qua đó phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời 09 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng và đất đai. Tình hình quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội cơ bản giữ vững, tăng cường nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tăng cường bám cơ sở, nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tại Hội nghị các đại biểu đã thảo luận, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, trong đó tập trung kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, đánh giá tiến độ thực hiện các nhiệm vụ của các phòng chuyên môn và UBND các xã, phường được UBND thành phố giao như: Công tác thu ngân sách nhà nước còn đạt thấp, nhất là các khoản thu từ thuế xây dựng cơ bản tư nhân; Công tác quản lý trật tự đô thị còn nhiều bất cập, tình trạng xây dựng nhà không phép, trái phép, lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh, buôn bán vẫn thường xuyên diễn ra,…

Triển khai nhiệm vụ tháng 11 năm 2018, UBND thành phố Buôn Ma Thuột tiếp tục chỉ đạo tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục theo dõi, chỉ đạo sản xuất nông nghiệp vụ Thu Đông năm 2018; phối hợp đẩy mạnh công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân, đặc biệt là đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tăng cường công tác bảo vệ rừng; thường xuyên theo dõi hệ thống thủy lợi, đảm bảo cung cấp nước tưới cho sản xuất nông nghiệp; Tăng cường công tác xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai và xây dựng, kiên quyết xử lý nghiêm việc xây dựng trái phép. Đồng thời nghiêm túc phê bình, kiểm điểm các địa phương chưa kịp thời kiểm tra, xử lý các trường hợp xây dựng trái phép trên địa bàn; Đẩy mạnh các biện pháp thu ngân sách nhà nước, phấn đấu trong tháng 11 thu ngân sách đạt 85 tỷ 500 triệu đồng; Tăng cường ra quân lập lại trật tự đô thị, vệ sinh môi trường; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý tình hình dịch bệnh; Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; Tăng cường công tác tuần tra, cảnh giác, bám nắm cơ sở, đảm bảo an ninh tốt cho vụ thu hoạch cà phê năm 2018;  quản lý tốt địa bàn, đối tượng, chủ động triển khai biện pháp tấn công, trấn áp, kìm giảm hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyển quân năm 2019, phấn đấu đạt chỉ tiêu giao; Tăng cường chấn chỉnh kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả làm việc của cán bộ công chức, viên chức; Tập trung giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo tồn đọng và phát sinh mới...

create

Hương Giang / daklak.gov.vn