• youtube
  • facebook

UBND tỉnh họp thông qua nội dung trình Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa IX

Chiều 01/11, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp lấy ý kiến các thành viên nhằm thông qua các nội dung trình Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa IX và các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. Đồng chí Phạm Ngọc Nghị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Quang cảnh cuộc họp

Quang cảnh cuộc họp


Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến và thông qua các nội dung gồm: Tờ trình và dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 95/2013/NQ-HĐND, ngày 19/7/2013 của HĐND tỉnh về trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định mức đóng góp, chế độ miễn, giảm, hỗ trợ đối với người nghiện ma túy cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về danh mục các dự án phát triển KT-XH vì lợi ích quốc gia, công cộng phải thu hồi đất, công trình dự án khác có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất dưới 10ha đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng thực hiện năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Đồng chí Phạm Ngọc Nghị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp
 

Đồng chí Phạm Ngọc Nghị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Đối với Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định mức đóng góp, chế độ miễn, giảm, hỗ trợ đối với người nghiện ma túy cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, các đại biểu đánh giá cao tính cần thiết của việc ban hành Nghị quyết trong đời sống xã hội, đồng thời đề nghị đơn vị soạn thảo cần tiếp tục rà soát, xem xét lại kinh phí hỗ trợ điều trị cắt cơn cai nghiện ma túy cho người nghiện trong 01 lần chấp hành quyết định cai nghiện tại cộng đồng.

Đồng chí Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Đồng chí Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Riêng đối với Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về sát nhập thôn, buôn, đổi tên tổ dân phố thuộc các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, dự kiến sát nhập Buôn Ea Kal vào thôn Vân Kiều, xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk; sát nhập thôn Tân Lập, xã Ea Knuếc vào thôn 19/5, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắk; đổi tên Tổ dân phố Buôn Trấp thành Buôn Trấp, thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana. Góp ý dự thảo Nghị quyết trên, các đại biểu cho rằng không nên ban hành Nghị quyết riêng mà đơn vị soạn thảo cần tiếp tục nghiên cứu xây dựng kế hoạch sát nhập thôn, buôn, đổi tên tổ dân phố phù hợp với Đề án triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” trên địa bàn tỉnh.  

Sau cuộc họp, trên cơ sở một số nội dung góp ý của các đại biểu, UBND tỉnh đề nghị các Sở, ngành liên quan khẩn trương điều chỉnh, hoàn thiện các văn bản để UBND tỉnh trình Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa IX sắp tới.

create

Minh Huệ / daklak.gov.vn